Co je certifikát Eurovent? Vše, o čem by měl uživatel klimatizace vědět

Eurovent (European Committee of Air Handling and Refrigeration) je nezávislá nezisková evropská organizace, která byla založena v roce 1958 a působí jako obchodní sdružení v oblasti chlazení, klimatizace, topení a větrání.

Eurovent testuje a osvědčuje výkonnost a technické vlastnosti těchto produktů a zda se  řídí všemi evropskými a celosvětovými směrnicemi. Pokud je produkt certifikován od Euroventu, je zaručeno, že bude fungovat podle požadavků výrobce. Výrobky, které mají certifikační značku Eurovent, procházejí přísnými testovacími protokoly a jsou přesně vyhodnoceny nezávislou organizací.

Výhody pro spotřebitele

Pokud zákazníci uvidí certifikační značku Eurovent na produktu, mohou si být stoprocentně jisti, že funguje přesně podle požadavků výrobce:

  • Požadovaná spotřeba elektřiny je ověřená
  • Požadované technické vlastnosti jsou platné
  • Požadovaný výkon a hodnocení energie jsou pravdivé a zaručené

Spotřebitelé by si naopak měli být vědomi toho, že necertifikované výrobky se mohou lišit od označených výkonnostních a technických charakteristik.

Výrobky certifikované výrobcem

Carrier, společnost založená v roce 1915 Willisem Carrierem, vynálezcem moderní klimatizace, je již více než 100 let jednou z předních světových společností v oblasti průmyslového a domácího chlazení a vytápění. Jsme hrdí na to, že můžeme na všech našich produktech nosit certifikát Eurovent:

– Všechny  klimatizace a topení pro domy a průmyslové budovy

– Všechna tepelná čerpadla typu vzduch-voda

– Všechna tepelná čerpadla typu voda-voda

– Všechny  systémy Multi-split

– Všechny suché chladiče

– Všechny výměníky tepla

Další informace o Euroventu naleznete na oficiálních stránkách https://www.eurovent-certification.com