Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost AHI Carrier South Eastern Europe Air-Conditioning S.A., její dceřiné a přidružené společnosti (dále souhrnně jen jako „společnost“ nebo „my“) včetně mj. společnosti AHI Carrier nesou odpovědnost za tyto webové stránky a jejich cílem je zabezpečit soukromí uživatelů webových stránek. Tato společnost zavedla technická, správní i fyzická opatření na ochranu veškerých osobních informací, k jejichž shromažďování může docházet.

Tyto webové stránky jsou určeny uživatelům starším 18 let ze všech zemí světa. Společnost vědomě nezískává údaje od dětí ani dětem nenabízí produkty či služby. Jste-li mladší 18 let, nezadávejte prosím osobní údaje na této ani jiné webové stránce naší společnosti.

Shromažďované osobní údaje

Společnost sleduje pohyb uživatelů v rámci webových stránek na základě názvu domény, typu prohlížeče, data a času použití a navštívených stránek. Naše webové stránky shromažďují názvy domén, ale ne e-mailové adresy uživatelů. Tyto informace jsou shromažďovány z důvodu stanovení počtu uživatelů webových stránek a za účelem určení, které části našich webových stránek jsou pro uživatele užitečné, což zjistíme díky pohybu v rámci konkrétních oblastí stránek. Společnost využívá získané informace ke zdokonalení uživatelského zážitku a k přípravě budoucího obsahu založeného na zájmech uživatelů.

Uživatelé našich webových stránek mohou být požádáni o zadání osobních údajů v souvislosti s komunikací nebo poskytováním služeb ze strany společnosti.

Aby mohla společnost zodpovědět vaše dotazy, budete možná požádáni o poskytnutí osobních identifikačních údajů vás a/nebo vaší firmy, a to včetně: jména, e-mailové adresy, telefonu, faxu, adresy a názvu firmy.

Co se týče záležitostí souvisejících s produkty, službami a technickou podporou, můžete být kromě osobních identifikačních údajů požádáni o poskytnutí dalších informací, jako je např. přesný popis daného produktu či přesný popis osoby/firmy provádějící instalaci a údržbu produktu.

Pokud se chcete zaregistrovat jako dodavatel společnosti, můžete být kromě osobních identifikačních údajů požádáni o poskytnutí dalších informací např. o: systému jakosti výrobce používaném vaší firmou, vztazích s dalšími firmami, celkových tržbách a tržbách z prodeje našim společnostem, počtu vašich zaměstnanců a různých klasifikacích a osvědčeních vaší firmy.

Tyto informace budou shromažďovány transparentním způsobem – budete o ně požádáni a můžete se rozhodnout, zda je poskytnete či nikoli. Pokud se rozhodnete žádné z požadovaných osobních údajů neposkytnout, nemusíme být schopni dokončit požadovanou transakci.

Jak společnost využívá získané osobní údaje?

Jakékoli získané osobní údaje jsou využívány pouze k: poskytování služeb investorům, poskytování vámi vyžádaných informací, položek nebo služeb, společné komunikaci ohledně produktů, služeb a událostí souvisejících se společností, zdokonalení našich produktů, služeb a webových stránek, provádění hodnocení vašich zájmů a/nebo umožnění žádosti o práci v naší společnosti, ochraně proti podvodnému jednání, prověření případných sankcí a protiteroristických seznamů dle požadavků právních předpisů, reakcím na oprávněné právní žádosti od orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních regulačních subjektů, prevenci násilí a finančních ztrát, provádění vyšetřování z důvodu zajištění dodržování předpisů a právních závazků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nadnárodní společnost působící v mnoha různých zemích, můžeme převádět vaše informace mezi různými právnickými osobami nebo mezi různými zeměmi, a to za účely specifikovanými výše. Vaše osobní údaje převádíme v souladu s platnými právními předpisy a pouze v minimálním nutném rozsahu. Nepřejete-li si mezinárodní přenos svých informací mezi právnickými osobami, včetně přenosu do zemí, které nemusí být z hlediska Evropské unie považovány za „přiměřené“, pak nám prosím neposkytujte své osobní údaje. Pokud se rozhodnete poskytnout své osobní údaje, budeme tento krok považovat za souhlas s přenosem osobních údajů do jiných společností a jiných zemí v souladu s tímto ujednáním.

Využívá společnost získané osobní údaje ke kontaktování dané osoby?

Společnost může vámi poskytnuté osobní údaje využít ke komunikaci ohledně produktů, služeb, propagačních akcí, zvláštních nabídek, dotazníků a ke sdílení dalších informací, které by vás mohly zajímat. Pokud si nepřejete podobná sdělení přijímat, využijte prosím možnost „odhlášení“ odebírání v rámci webových stránek či newsletteru, nebo nám své rozhodnutí sdělte na grinfo@ahi-carrier.com. Společnost dále zajistí, aby veškeré elektronicky zasílané marketingové zprávy obsahovaly snadnou možnost jejich odmítnutí či odhlášení.

Sdílí společnost získané informace s nějakými třetími stranami?

Společnost neprodává ani jiným způsobem nesdílí vaše osobní údaje, s výjimkou poskytovatelů služeb určených k výkonu služeb naším jménem. Společnost sdílí vaše osobní údaje pouze s takovými poskytovateli služeb, u nichž existuje smluvní omezení využívání či zveřejňování informací, s výjimkou následujících případů: sdílení z důvodu nutnosti provádění služby naším jménem nebo dodržení právních požadavků a povinností, včetně mj. reakce na oprávněnou právní žádost ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo jiných vládních regulačních subjektů, z důvodu vyšetřování domnělé nebo skutečné činnosti v rozporu se zákonem, z důvodu prevence násilí či finančních ztrát, z důvodu podpory prodeje či v případě přesunu veškerého obchodu či aktiv nebo jejich části (včetně přesunu z důvodu bankrotu).

Jak společnost využívá soubory cookie a další nástroje sledování?

Na těchto webových stránkách můžeme využívat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory odesílané a ukládané do počítačů uživatelů, které umožňují webovým stránkám rozeznat vracející se uživatele, zjednodušit přístup uživatelů na webové stránky a také umožňují webovým stránkám shromažďovat souhrnné údaje za účelem zdokonalení obsahu. Soubory cookie nepoškodí počítač ani soubory uživatele. Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie využívány těmito nebo jinými našimi webovými stránkami, upravte nastavení vašeho prohlížeče a zakažte či zrušte používání souborů cookie.

Tyto webové stránky mohou obsahovat webové signály – cookies. Webový signál je zpravidla pixel na webové stránce, který lze využít ke sledování, zda uživatel navštívil konkrétní stránky, a na základě toho je možné poskytovat cílenou reklamu. Webové signály jsou využívány v kombinaci se soubory cookie, což znamená, že po vypnutí souborů cookie v prohlížeči nebudou webové signály moci sledovat vaši činnost. Webový signál nadále dokáže rozeznat anonymní návštěvu stránky, ale vaše jedinečné údaje nebudou zaznamenány.

Dále můžeme využívat soubory cookie a podobné nástroje umístěné některým z našich obchodních partnerů, a to za účelem zjišťování, jaká reklama přivádí uživatele na naše webové stránky. Informace shromažďované a sdílené s pomocí takových souborů cookie a podobných nástrojů jsou anonymní a nejedná se o identifikovatelné osobní informace. Pro více informací ohledně souborů cookie a dalších sledovacích nástrojů klikněte zde.

Tyto webové stránky rovněž využívají funkce služby Google Analytics shromažďující Googlem ověřené identifikátory propojené s účty Google (a tedy i s osobními údaji), díky nimž lze poskytovat lepší reklamní výsledky.

Jak je možné ověřit, opravit nebo změnit vlastní osobní údaje?

Uživatelům umožňujeme opravit nebo změnit údaje, které nám poskytli, hlásit problémy s webovými stránkami nebo předkládat dotazy či komentáře prostřednictvím adresy grinfo@ahi-carrier.com.

Co je nutné vědět ohledně odkazů třetích stran uvedených na našich webových stránkách?

V některých případech můžeme uvádět odkazy na weby, které nejsou spravované naší společností a které se snažíme vhodným způsobem označit jako takové. Společnost nicméně weby třetích stran neovládá, proto nemůže nést odpovědnost za obsah či způsoby ochrany osobních údajů na jiných webech.

Jakým způsobem společnost mění tyto zásady?

Společnost se rozšiřuje a také zdokonaluje své webové stránky, proto je nutné tyto zásady aktualizovat. Tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány bez nutnosti předchozího upozornění. Doporučujeme pravidelně sledovat tyto zásady a případné změny. Významné změny jsou vždy označeny v horní části zásad.

Jak kontaktovat společnost AHI Carrier SE Europe Air-Conditioning S.A.?

Chcete-li nám zaslat nějaký komentář či dotaz nebo znáte-li jiný způsob, jak maximalizovat váš užitek z těchto webových stránek, případně pokud máte obecné otázky ohledně zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na grinfo@ahi-carrier.com. Pokud se nacházíte v zemi, ve které platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a chcete kontaktovat místního zástupce pro oblast ochrany údajů, uveďte to prosím v e-mailu a váš dotaz bude přeposlán příslušné osobě.

Poslední aktualizace: 23. května 2017